Management

Directors

 • K. M. Khaled
 • K.M. Rakib Hasan
 • K.M. Mobarak Hossain
 • Aziz (Alex) R. Bhuiya
 • Gole Afroz Banu
 • Umme F. K. Jahan

Key Personnel

 • Gr. Captain (Retd.) Shaukatul Islam, psc
 • Khondoker Rashidul Huq
 • Siddique Ali Miah
 • Anamul Haque
 • Gr. Captain (Retd.) Amanullah Haq
 • Hafizur Rahman
 • Iqbal Ahmed
 • Mizanur Rahman
 • Syed Golam Modasser
 • Mahfuzur Rahman
 • Masudur Rahman
 • Kamaluddin Bhuiya
 • Shafquat Alam

 

Follow us
Copyright © 2012 GETCO Group. All Rights Reserved.